FM Stations in Nasik

Red FM 93.5
Radio Mirchi 98.3 since 2007
Akashvani 101.4
Akashvani 101.8